Granite Curling Club of Seattle - Summer Spiel: Backyard BBQ Edition - June 24-26, 2022

Friday June 24 Saturday June 25 Sunday June 26
5:00 pm 7:15 pm 10:00 pm 8:00 am 10:15 am 12:15 PM 1:00 pm 3:15 pm 5:15 PM 6:45 pm 9:00 pm 8:00 am 10:15 am 1:00 pm 3:45 pm
                 
Steamed Hams                
A1 Sh 1 L: C1       S’more Fun Curling            
S’more Fun Curling                  
      A17 Sh 3 L: B1         Grouchy Chefs    
Grouchy Chefs                  
A2 Sh 4 L: C1       Grouchy Chefs            
Mustard. No Ketchup.     Lunch & Mini-Scrape          
          A25 Sh 2     Camp Northstar  
Burnt Ends             Semifinalist  
A3 Sh 2 L: C2       Camp Northstar              
Camp Northstar                    
      A18 Sh 4 L: B1         Camp Northstar      
Backwoods BBQ                    
A4 Sh 3 L: C2       Backwoods BBQ              
Bottle Rockets         Dinner & Scrape        
              A29 Sh 1   Roar of the Ribs
Secret Recipe                 Finalist
A5 Sh 5 L: C3       Greyhound Bivouac                
Greyhound Bivouac                      
A     A19 Sh 2 L: B2         Roar of the Ribs        
First or Wurst                      
A6 Sh 5 L: C3     Roar of the Ribs                
Roar of the Ribs                    
          A26 Sh 4     Roar of the Ribs    
Lorvick               Semifinalist    
A7 Sh 1 L: C4     Lorvick              
Hackers                    
    A20 Sh 5 L: B2         Lorvick      
  Red Solo Cups                    
  A8 Sh 2 L: C4     Red Solo Cups              
  Suns Out, Buns Out                  
                  A31 Sh 3 Roar of the Ribs
  The Wootan Clan                   Winner
  A9 Sh 3 L: C5         The Wootan Clan            
  SPF 150                    
        A21 Sh 2 L: B3     Broom Stackin'      
  L:C5                    
  A10 Sh 4 L: C5         Broom Stackin'            
  Broom Stackin'                  
            A27 Sh 5     THE Master Basters    
  THE Master Basters             Semifinalist    
  A11 Sh 1 L: C6       THE Master Basters              
  Top Run                    
        A22 Sh 4 L: B3     THE Master Basters        
  Chicken Fried                    
  A12 Sh 2 L: C6       Chicken Fried              
  The Shotdogs                  
                A30 Sh 2   Chicken Tenders
  Rice Burritos                 Finalist
  A13 Sh 3 L: C7         Rice Burritos          
  Gold Country                
        A23 Sh 1 L: B4     Chicken Tenders      
  Chicken Tenders                  
  A14 Sh 5 L: C7         Chicken Tenders            
  PlzHammerDontHurtEm                  
              A28 Sh 4   Chicken Tenders  
  LA Barbacoa               Semifinalist  
  A15 Sh 4 L: C8         Mustard and Onions          
  Mustard and Onions                
        A24 Sh 5 L: B4     Mustard and Onions    
    3 nuts and a bolt            
    A16 Sh 1 L: C8       3 nuts and a bolt        
    The Wieners            
                 
5:00 pm 7:15 pm 10:00 pm 8:00 am 10:15 am 12:15 PM 1:00 pm 3:15 pm 5:15 PM 6:45 pm 9:00 pm 8:00 am 10:15 am 1:00 pm 3:45 pm
        B        
          S’more Fun Curling    
          B1 Sh 1     S’more Fun Curling  
          Backwoods BBQ      
              B5 Sh 3   S’more Fun Curling
            Greyhound Bivouac       B Finalist
            B2 Sh 1   Red Solo Cups    
      Lunch & Mini-Scrape Dinner & Scrape   Red Solo Cups      
            B7 Sh 2 S’more Fun Curling
          The Wootan Clan     B Winner
              B3 Sh 1   The Wootan Clan  
              Chicken Fried    
                B6 Sh 3 The Wootan Clan
              Rice Burritos   B Finalist
              B4 Sh 4   Rice Burritos
              3 nuts and a bolt  
                 
5:00 pm 7:15 pm 10:00 pm 8:00 am 10:15 am 12:15 PM 1:00 pm 3:15 pm 5:15 PM 6:45 pm 9:00 pm 8:00 am 10:15 am 1:00 pm 3:45 pm
  C              
  Steamed Hams            
  C1 Sh 3 L: D2             Steamed Hams    
  Mustard. No Ketchup.              
            C9 Sh 2     Bottle Rockets
  Burnt Ends              
  C2 Sh 4 L: D2             Bottle Rockets    
  Bottle Rockets            
              C13 Sh 1 Bottle Rockets
    Secret Recipe             C Finalist
    C3 Sh 2 L: D1             First or Wurst      
    First or Wurst                
              C10 Sh 3     First or Wurst  
    Hackers                
    C4 Sh 5 L: D1             Suns Out, Buns Out      
    Suns Out, Buns Out Lunch & Mini-Scrape   Dinner & Scrape        
              C15 Sh 4 SPF 150
      SPF 150           C Winner
      C5 Sh 1 L: D3             SPF 150    
      L:C5              
              C11 Sh 3   SPF 150  
        Top Run            
        C6 Sh 5 L: D3         Top Run    
        The Shotdogs            
                C14 Sh 2 SPF 150
        Gold Country           C Finalist
        C7 Sh 1 L: D4         Gold Country  
        PlzHammerDontHurtEm          
              C12 Sh 5   The Wieners
        LA Barbacoa          
        C8 Sh 3 L: D4         The Wieners  
        The Wieners          
                 
5:00 pm 7:15 pm 10:00 pm 8:00 am 10:15 am 12:15 PM 1:00 pm 3:15 pm 5:15 PM 6:45 pm 9:00 pm 8:00 am 10:15 am 1:00 pm 3:45 pm
        D        
          Secret Recipe    
          D1 Sh 3       Secret Recipe
          Hackers    
              D5 Sh 4 Secret Recipe
            Mustard. No Ketchup.     D Finalist
            D2 Sh 5     Mustard. No Ketchup.  
      Lunch & Mini-Scrape Dinner & Scrape   Burnt Ends      
            D7 Sh 1 L:C5
          L:C5     D Winner
              D3 Sh 2   L:C5  
              The Shotdogs    
                D6 Sh 5 L:C5
                PlzHammerDontHurtEm   D Finalist
                D4 Sh 4 PlzHammerDontHurtEm
                LA Barbacoa  
                 
5:00 pm 7:15 pm 10:00 pm 8:00 am 10:15 am 12:15 PM 1:00 pm 3:15 pm 5:15 PM 6:45 pm 9:00 pm 8:00 am 10:15 am 1:00 pm 3:45 pm
Friday June 24 Saturday June 25 Sunday June 26
6/15/22 4:20 PM

Last Update: 2022 Jun 26 5:52:29 pm PDT