International Tankard - Draw 4

Granite Curling Club of Seattle

International Tankard

Draw 4. Sunday March 25, 2012 9:00 am PDT

Sheet 1 - Complete
Canada 6       2   4 6 7          
Blank: 1 Score
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
USA 6   3 5                    
Sheet 2 - Complete
Canada 1     1     3   5 7 8      
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
USA 1         2   4   6        
Sheet 3 - Complete
Canada 2       1       5 7 8      
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
USA 2   2 3   4   6            
Sheet 4 - Complete
USA 3     1   5   7   8        
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Canada 3   2   3     4 6          
Sheet 5 - Complete
USA 4   3 4 5 6 7              
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Canada 5   1   2 8                

Last Update: 2024 Jun 17 10:44:26 am PDT

Select Scoreboard Style
Curling
Baseball
Baseball w/o meaningless zeros
How to read a curling scoreboard